تعبیر خواب ابن سیرین – خواب نماز خواندن و خوردن عسل (در خواب)

تعبیر خواب ابن سیرین – تعبیر خواب نماز و خوردن عسل (در خواب)

تعبیر خواب نماز و خوردن عسل در خواب ابن سیرین:

اگر خواب ببیند که نماز می خواند و عسل می خورد، ممکن است بیانگر این باشد که در حال روزه نزد همسرش می آید.

ابن سیرین رحمه الله

، تعبیر خواب نماز و خوردن عسل در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب نماز و خوردن عسل.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا