تعبیر خواب ابن سیرین – خواب اذان در خانه (در خواب)

تعبیر خواب ابن سیرین – تعبیر خواب اذان در خانه (در خواب)

تعبیر دیدن اذان در خانه در خواب ابن سیرین:

و اگر در خواب ببیند که در خانه ای اذان می دهد، زن را به آشتی می خواند.

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر دیدن اذان در خانه در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب اذان در خانه.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا