تعبیر خواب دیدن انگشتان دست در خواب ابن سیرین

معرفی

امام محمد بن سیرین نشانه های زیادی برای دیدن انگشتان در خواب ذکر کرده است، خوابیده ممکن است ببیند که یکی از انگشتانش تغییر کرده و او را مجروح یا قطع شده ببیند، پس از تعبیر این خواب تعجب می کند. تعبیر دیدن انگشت چیه؟؟؟ بریدگی یا زخم یعنی چه؟ آیا رؤیت شر مطلق است؟؟ همه این سوالات پاسخ های زیادی دارند که در این مقاله به آنها خواهیم پرداخت.

دیدن انگشتان دست

تعبیر دیدن انگشتان دست در خواب

امام ابن سیرین تصریح کرده است که دست در بینایی دلیل بر برادر است و انگشتانش فرزندان او هستند، پس هر کس بدون نیاز یا کار آن را ببندد آن را تنگ می کند یا مشغولیت برادران دیگر به چیزی است که از آن می ترسند. اتفاق خواهد افتاد، بنابراین تمام وقت آنها را می گیرد، و از اینجا

 • انگشتان دست راست در خواب گواه بر نمازهای پنجگانه است، شست نماز سحر، سبابه نماز ظهر، و نماز عصر با انگشت وسط، انگشت حلقه نماز غروب است. و صورتی نماز عصر است و طول آن حفظ است و سقوط یکی از آنها باقی است.
 • و اگر انگشتان نماز بخواند ناخن دلیل سنت یا نافله است و اگر پول باشد ناخن زکات آن است و اگر دلالت بر سرباز یا سرباز باشد ناخن سلاح آنهاست و انگشتان. روز و ماه است و پیچیدگی انگشتان عارضه ای در پول است.
 • و گفته شد: انگشت در خواب، گواه آن است که انسان را در کارش یاری می دهد، یا آن چیزی است که او را در عبادت به تأخیر می اندازد، و آن طعمه است، و ممکن است انگشت اشاره به هر چیزی باشد که از فرزندان سود می برد. ، همسران، پدران، پول و حیوانات.
 • و هر کس در خواب ببیند که یکی از انگشتانش تغییر کرده و جای انگشت دیگر شده، نماز خود را به تأخیر می اندازد و در وقت دیگر آن را بجا می آورد و هر که انگشتان انسان را گاز بگیرد، بیانگر بد اخلاقی گزنده است. و یا زیاده روی در عقوبت اوست، و هر که انگشتان خود را گاز بگیرد و در حال بیداری مریض بوده، مرده است، و هر کس به بیماری یا آفتی نازل شده باشد، به او مبتلا می شود. اگر انگشت بر اثر بیماری بیفتد صاحبش از بین می رود.
 • و اما کسى که دید انگشتانش زخمى شده و شیر یا خون از آن خارج شد، آن را نوشید و آن را در یکى از انگشتانش، انگشت سبابه یا شستش بود.
 • زیاد شدن انگشتان امام، دلیل بر عدم عدالت و ظلم یا طمع اوست، و هر که انگشتان خود را زیاد کند، افزوده نیکو نشان می دهد که آن انگشت نشان می دهد، و کمبود آن کم شدن آن است و بریدن آن قطع نفع کسی که با مرگ، بیماری یا مسافرت او نشان داده شود.
 • و هر کس در خواب ببیند که انگشت خود را قطع کرده است، بیانگر آن است که به مالى که از آن زندگى مى‏کند به او ضرر مى‏رساند، و گفته شد: بلندى انگشتان، دلیل بر زیاد شدن حرص است، یا او را جمع کن. بستگان در مورد موضوعی که آنها را به خود مشغول می کند مشورت کنند.
 • و اما رنگدانه انگشتان، پنهان و پوشاندن است، و اگر مرد ببیند که انگشتان خود را رنگ کرده است، بیانگر این است که او را بسیار تعریف می کند.
 • نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا