تعبیر خواب ابن سیرین – خواب تسلیم شدن به شیخ معروف در خواب.

تعبیر خواب ابن سیرین – تعبیر رؤیت کسی که دید در خواب به شیخی که می شناسد سلام کرد.

تعبیر خواب کسی که دید در خواب به پیرمردی که می شناسد سلام می کند ابن سیرین:

و اگر در خواب ببیند که به پیرمردی که می‌شناسد سلام می‌کند، با زنی زیبا ازدواج می‌کند و همه میوه‌ها را به دست می‌آورد، به خاطر فرموده خداوند متعال:

در آن ثمره ای دارند و آنچه می خوانند برایشان است، سلام، سخن پروردگار مهربان است.

{سوره یس، آیات 57 و 58}.

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر خواب کسى که دید به شیخى که او را مى شناخت در خواب سلام کرد (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب سلام شیخ معروف.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا