تعبیر خواب دیدن افتادن یا افتادن دندان در خواب

معرفی

خوابیده خواب هایی می بیند که مربوط به دیدن دندان هاست، پس می بیند که از روی زمین یا در اتاق و لباسش از او افتاده اند و ممکن است ببیند که همه یا تعدادی از آن ها افتاده است، پس تعجب می کند. تعبیر چنین خوابی پس دید تعبیر افتادن دندان چیست؟؟؟ افتادن بعضی یا همه دندان ها چه معنایی دارد؟؟؟ دید خوب است یا بد؟ این و بسیاری از سؤالات دیگر را امام محمد بن سیرین رحمه الله پاسخ داد.

دیدن افتادن یا افتادن دندان

تعبیر افتادن دندان در خواب

امام ابن سیرین نشان داده است که دیدن شخص بر حسب محل حضور یا نامش نشانه های زیادی دارد، دندان ها به طور کلی اهل خانه مرد هستند، دندان های بالا نرهای اهل بیت او و دندان های پایین آن ها هستند. زنان، نیش بالا در میان مردان صاحب خانه است، پایین معشوقه زنان است و فک بت پرست بالا سمت راست پدر خانه و ارباب آن، سمت چپ عمو است یا دو برادر هستند. یا دو پسر، عموی خندان و چهارضلعی پسر عمو است، و دندان های آسیاب آن ها پدربزرگ و مادربزرگ هستند و کوچک ترین دندان ها فرزندان، و فک پایین سمت راست مادر، و سمت چپ خاله یا آنها هستند. دو خواهر و دو دختر و ربع پایین عمو و عمو هستند.

 • و وقوع حوادث در یکی از دندانها دلیل بر آن است که بر کسی که دندان بر او دلالت کرده است واقع شده است، پس حرکت دندان بیماری معناست و از بین رفتن آن پس از افتادن دلیل بر مرگ اوست. و غیبت او غیبت و سفر اوست، هرگز باز نمی گردد، و اگر بعد از آن پیدا شود، غایب پس از قطع امید به خانواده خود باز می گردد، و سایش یکی از دندان ها، وقوع مصیبت و اندوه است. و ناراحتی برای مراجعه کنندگان.
 • و هر که ببیند دندانهایش در بعضی از آنها به هم می خورد یا به هم می خورد، بیانگر نزاع و نزاع بین اهل خانه است.
 • و اما آنچه در دندانهای پوسیده یا زشتی رخ داده، دلیل بر بد آبروی اهل آن خانه است و خستگی دندانها دلیل بر ضعف حال اهل آن خانه و سالم است. دندانهای سفید در خواب برای اهل آن خانه و صاحب آن قوت و اعتبار و پول است.
 • و هرکس ببیند که دندانهای پیشین او همه افتادند، سپس دندانهای دیگر به جای آنها رویید، این نشانگر تغییر حال بیننده و احوال زندگی اوست.
 • و اما کسى که دندانش به زمین افتاده باشد، چه دندان بالا و چه چیز دیگر، دلالت بر مرگ دارد.
 • و گفته شد: دندان بیننده افتادن او به چیزی است که مانع از وصول مقاصد او می شود یا دلیل بر ادای دین است و اگر ببیند تمام دندان هایش افتاده و در دامن یا آستین او افتاده، دلیل است. از عمر درازی که می گذراند تا زمانی که دندان هایش را می بیند یا تعداد زیاد فرزندانش را می بیند.
 • و اما کسی که ببیند تمام دندان هایش افتاده است و می رود و دیگر آنها را نمی بیند، زنده می ماند تا مرگ همه اعضای خانواده اش را ببیند، زیرا ممکن است نشان دهنده مرگ افرادی باشد که با بیننده در آن زمان قابل مقایسه است. سن او و ممکن است از همسالان او باشند.
 • و هر کس ببیند دندانش شکست و از او افتاد، نشانگر پرداخت قسطی است و اگر تمام یا مقداری از دندان هایش افتاد و دردی نداشت، نشان دهنده کار باطل است. و اگر با او درد داشت، چیزی از آنچه در خانه است از دست داد.
 • و افتادن دندانهای جلو دلیل بر وقوع چیزی است که مانع رسیدن به مقاصد آن می شود که دیگران با کلام به آن دست می یابند، زیرا صاحب آن خروج خون یا گوشت است یا صاحب درد آن را باطل می کند.
 • افتادن دندان‌های مسافر یا انسان سالم، دلیل بر ابتلای او به بیماری است که مدت طولانی همراه اوست و او را نمی‌کشد، زیرا اگر دندان‌های مرده بیفتد، دندان‌های خود را از دست نمی‌دهند. به سرعت پس از مدت کوتاهی از آن بیماری فرار می کنند.
 • افتادن دندانهای تاجر و اصحاب، دلیل بر کمبود کالای آنهاست، هر چه دندانهای او درازتر باشد، بار او بیشتر می شود و اگر با بعضی از آنها برخورد کنند، در بین مردم نزاع می شود. اهل بیتش و هر که دندانهایش سیاه یا مریض بود یا ساییده شده و می افتاد از غم و اندوه و بیماری نجات می یافت و اگر می افتاد با دست یا ریش می گرفت و حکایت از انقطاع نسل او دارد یا مرگ فرزندانش در جوانی
 • و گفته شد: کسي که همه دندانهايش در حال افتادن ديده مي شد، بينائي خود را به حالي که در آن است تعبير مي کرد، اگر يکي از اعضاي خانواده اش مريض بود هلاک مي شد و اگر تاجر مال بود پولش مي رفت. از او دور شد و اگر فقیر بود از دنیا رفت.
 • و هر که در خواب ببیند که دندانهایش در دستش افتاد یا نزد او شد، زنده می ماند تا فرزندانش زیاد و زیاد شوند، پسری دارد وگرنه اختلاف یا نزاع را که در آن است کنار می گذارد.
 • و هر کس دندان خود را درآورد، قسمتی از مال خود را جزای نقدی یا بلایی می‌دهد و هر که دندان‌هایش را ساییده یا بیرون بیاورد، در خود و مال‌اش بلایی می‌آید.
 • نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا