تعبیر خواب دیدن دندان یا دندان آسیاب در خواب ابن سیرین

معرفی

و دیدن دندانها نشانه های زیادی دارد چنانکه امام محمد بن سیرین ذکر کرده است و بر حسب جزئیات خواب و اسم دندان با خنده و نیش و چهارضلعی و غیر آن فرق می کند و افتادن دندان ها توضیحات بسیار دیگری دارد. در این مقاله مهمترین چیزهایی که در آن آمده است.

دیدن دندان و دندان آسیاب

تعبیر دیدن دندان در خواب

ابن سیرین گفت: دندان‌ها سند اهل خانه مرد است، دندان‌های بالا گواه نرها، دندان‌های پایین ماده‌ها، نیش صاحب خانه، چین‌های چپ عمو است. و راست پدر است و آن دو با هم می آیند دو برادر و دو پسر و چهارضلعی فرزندان عموها هستند فک چپ مادر است و چپ خاله و دو خواهر یا دو دختر اوست. با هم و نیش پایین زنی است که در خانه خود زن است و دندانهای آسیاب پایین از زنان و مردان نزدیک به مرد دورتر است.

 • هر کس در خواب ببیند یکی از دندان هایش تکان خورده است، بیانگر آن است که کسی که دندان به او اشاره کرده است، به بیماری سختی مبتلا شده است و اگر از او بیفتد و از بین برود، مرده است، و نبودن آن، غیبت کسی است که به او اشاره کرده است. و بعد از او برنمی گردد و اگر بعد از غیبت او را بیابد، غیبت او برمی گردد و وصال او دوباره می شود.
 • و هر کس ببیند یکی از دندانهایش خورده است، بلا بر کسی می‌رسد که آن دندان به هم خورده است و دندان‌ها به هم می‌خورند و به هم می‌فشارند که بین اهل یک خانه اختلاف می‌کند، و بی‌ثباتی دندان‌ها عیب است. اهل بیت و پاک کردن دندان ها از جرم، دلیل بر صرف مالی برای پرداخت آن عیب است، و دندان های پوسیده دلیل است ستایش بد خانه و اهل آن، و خستگی دندان ها ضعف مردم است. خانه.
 • و دندانهای سفید از نظر مال و قوت و اعتبار صاحبش برای اهل خانه بهتر است و در بلندی و استحکام آنهاست دندانها دلیل بر قطع پیوند خویشاوندی است اگر هل دهد. با زبانش دندان می گیرد تا آن را بیاندازد، این نشان می دهد که از اهل بیت خود می گوید و آبروی آنها را می برد.
 • و اگر یکی از اهل علم یا فقاهت بیند که زبانش از طلا است، بینش حکایت از نیکی فراوان و علم فراوان و درستی در گفتار و کردار دارد، و برای جاهل مرض و سوز و هر که باشد. می بیند که دندان هایش نقره است پولش را گم کرده و دندان های شیشه یا طلا مرگ است.
 • و اما کسی که ببیند دندانهای جلویش افتاده و سپس دیگران روییده اند، بینایی او حاکی از تغییراتی است که در اهل خانه اش اتفاق می افتد، اگر به زمین افتاد دلیل بر مرگ است و اگر گرفتار شود. آنچه از آن قبل از رسیدن به زمین افتاده و دفن نمی کند، سودی است که از نصیحت یا شفقت به دست می آورد.
 • و هر که در دلش دندان داشت مرد و گفته می شد: افتادن دندان قرض را از بین می برد یا مانع از رسیدن به مقاصد می شد و هر که دندان هایش را درآید و در دامان یا کف دست گرفت، این نشان می دهد. در طول عمرش، اگر آن دندانها بریزد و از نظرش ناپدید شود، پیش از او اهل بیتشان می میرند، یا همسن و سالان او از همتایانش می میرند.
 • و هر که ببیند مردم او را با دندان می جوند، نشان می دهد که با وجود توانایی از مردم کینه توز نیست و دندان ها می شکند، دلیل بر ادای بدهی آهسته است و هر که از دندان بیفتد دردی احساس نکرده است. آثار باطل می شود و اگر از سقوط آنها رنج می برد چیزی از مال اوست.
 • و افتادن چند دندان انسان سالم یا مسافر یا آزاد دلیل بر ابتلای او به بیماری طولانی بدون فوت آن است زیرا میت دندان خود را از دست نمی دهد و برای بیمار چنین نیست، اما اگر همه آنها سقوط می کنند، او از بیماری ها فرار می کند.
 • اما اگر دندانهای صاحبان تجارت مانند فروشنده یا تاجر دوره گرد بیرون بیفتد، نشان دهنده سبکی بار آنهاست.
 • هر کس در خواب ببیند یکی از دندان هایش افتاده و آن را ندیده و برای معالجه نیفتاده است یکی از مریض هایش فوت کرده یا از مالش گم شده است و اگر قبل از افتادن آن را گرفته باشد تعبیر به آن می شود. برادر یا خویشاوند، و اگر ببیند از او خون می‌بارد، دلیل بر جدا شدن او از رحم است.
 • و هر که در خواب ببیند که دندان خود را درآورده تا نزد دیگری معالجه شود، ناچار به پرداخت جریمه می شود برادر به معنای سن رشد.
 • حرکت دندان برای صاحب آن بیماری است، پس اگر یکی از دندان هایش بوی نامطبوع بدهد، به آنچه آن دندان نشان می دهد، ستایش بدی به او نسبت داده می شود و آنچه در دندان های آسیاب می افتد، اموری است که می افتد. بر اهل خانه
 • گفته شد: افتادن دندان ها دلیل بر مرگ مرض است که مرگ بیمار است و خون دندان پارگی رحم است و بیماری های دندان اگر دفع نشود، بد است. از دست دادن دندان نجات در برابر مالی و زیان آن و دفن شدن دندان مرگ و افتادن یک دندان هلاکت و پوسیدگی دندان استرس و پریشانی و پریشانی و سختی زندگی است.
 • نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا