تعبیر خواب ابن سیرین – خواب خواندن سوره قدر در خواب.

تعبیر خواب ابن سیرین – تعبیر خواب خواندن سوره قدر در خواب.

تعبیر خواب خواندن سوره قدر در خواب ابن سیرین:

و هر کس در خواب ببیند که سوره قدر را می خواند، عمرش طولانی و کار و سرنوشتش قدر می شود.

ابن سیرین رحمه الله

، تعبیر خواب خواندن سوره قدر در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب خواندن سوره قدر، رؤیت سوره ای از قرآن.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا