تعبیر خواب ابن سیرین – خواب خواندن سوره شرح در خواب.

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب خواندن سوره شرح در خواب.

تعبیر خواب ابن سیرین – تعبیر خواب خواندن سوره شرح در خواب.

تعبیر خواب خواندن سوره شرح (سوره انشیره، سوره علم شرح) در خواب توسط ابن سیرین:

و هر کس در خواب ببیند که سوره انشرح را می خواند، خداوند قلبش را به اسلام می گشاید و کارش را برایش آسان می کند و غم او را آشکار می کند.

ابن سیرین رحمه الله

، تعبیر رؤیت خواندن سوره شره در خواب (در خواب توسط ابن سیرین)، تعبیر خواب خواندن سوره شره (سوره شرح، سوره انشیره)، رؤیت یک سوره از قرآن.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا