تعبیر خواب ابن سیرین – خواب خواندن سوره لیل در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – تعبیر خواب خواندن سوره لیل در خواب.

تعبیر خواب خواندن سوره لیل در خواب ابن سیرین:

و هر کس در خواب ببیند که سوره لیل را می خواند، نماز شب بخواند و از گسستن حجاب در امان باشد.

ابن سیرین رحمه الله

، تعبیر خواب خواندن سوره لیل در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب خواندن سوره لیل، خواب سوره ای از قرآن.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا