تعبیر خواب دیدن راه رفتن روی دست و شکم در خواب

معرفی

رؤیت راه رفتن با توجه به ریزه کاری های مختلف دیده شده اشارات زیادی برای امام محمد بن سیرین دارد پس تعبیر دیدن راه رفتن روی دست ها چیست؟؟؟ برای دیدن راه رفتن روی شکم توضیحی داشت؟؟؟ جنبه های خوب و بد این دید چیست؟؟ در این مقاله مهم ترین پاسخ به این گونه سوالات را ارائه خواهیم کرد.

دیدن راه رفتن روی دست و شکم

تعبیر دیدن راه رفتن روی دست یا شکم

مفسر امام ابن سیرین می‌گوید که این رؤیت هم خیر و هم شر را به همراه دارد، پس هر که ببیند روی شکم، دست‌ها یا یکی از دست‌هایش همراه با یکی از پاهایش راه می‌رفت، دیدش نشان می‌دهد که نیکی می‌کند یا فسق. بر حسب آن قسمتی که در آن راه می رود نشان می دهد و هر که ببیند روی دست او راه می رود بدون جلو برمی گردد و بینش نشان می دهد که کاری را که در آن وارد شده است رها کرده و نخواهد شد. بتواند آن را کامل کند یا ادامه دهد و اگر در بازار قدم زد وصیتی به همراه دارد که اگر شایستگی آن را داشته باشد به دست می آورد.

و اما کسى که بر دستان خود راه برود یا براى رفع حاجت از آن استفاده کند، یا در دست خود دو کفش ببیند، بینش نشان مى دهد که بیمارى یا آسیبى به پاى او مى رسد، سپس دست خود را در دست نمى گیرد. راه رفتن مگر کسي که پاهايش آسيب ديده باشد، و کسي که با دست يا پا بر روي شن راه مي رود، چيزي را که او را مشغول مي کرده، معالجه مي کند، و اگر از آن شن چيزي مي گرفت يا مي خورد، رزق و روزی وسیع و مال خوب به دست آورد، و این همان است برای کسی که دست یا پای خود را در ریگ وارد کند، و هر که از پیری بر عصا یا سه پا راه برود و بر خلاف آن بیدار باشد، به آن نیاز دارد. .

و اما کسى که ببیند با یک پا یا دست راه مى رود، دلیل بر آن است که نصف پولش رفته یا نصف عمرش در خوشى هاى زودگذر، انزوا و وابستگى به وزرا، اما اگر راه برود. روی دست و پایش باشد تا مانند حیوانی باشد که خورده می شود، سپس شخصی است که در حاجت مردم راه می رود تا آنها را برآورده کنند، هر چند به صورت حیوان یا چیزی باشد که حیوان نمی خورد، این نشان می دهد. این که از جهل و هوی و هوس پیروی می کند و یا دنبال فساد و سایه می رود و راه رفتن جمادات از سنگ و آهن گواه مصیبت هایی است که بر سر مردم آن منطقه خواهد آمد.

تعبیر رؤیت سکندری هنگام راه رفتن

و هر کس ببیند که در راه صاف و همواری راه می رود، کسی است که به اصول دین و شریعت آن دانا است و ممکن است حکایت از حصول خیر دنیا و آخرت و اطاعت کند. به اوامر خداوند متعال به خاطر فرموده او «و انا هذا صراط مستقيم من فاسبوا» دليل بر فساد دين عقب رفتن است. دلیل بر ورود او به معصیت است، اگر در چیزی خرخر کرد و لغزش کرد، شکست آن کار به آن نرسید، مقصود خضوع در برابر خدا و تعالی و نیل به عزت و جلال است.

می‌گفتند پیاده‌روی دلیل بر سفر است یا خطراتی است که در راه یا کشوری که می‌رود گریبان‌گیر مسافر می‌شود و هر که سر خمیده راه برود عمر و کار نیکش را زیاد می‌کند، و چه بسا آنچه از مرضى باقى مى‏ماند كه از آن شفا يافته و تسريع در راه رفتن بر خلاف آن مى‏آيد، پس كيست كه در خواب تندتر باشد، در بيدارى كندتر است، زيرا ممكن است حاكى از بدتر شدن اوضاع باشد. از ثروت به فقر، از سلامتی به بیماری، و از سود به ضرر و نیاز، و شتابی که به خیر ختم می شود، ممکن است نشان دهد که باید به نفع مردم کوشید، و اگر به بدی ختم شود، همان چیزی است که به پایان رسانده است. با

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا