تعبیر خواب ابن سیرین – خواب خواندن سوره مطففین در خواب.

تعبیر خواب ابن سیرین – تعبیر خواب خواندن سوره مطففین در خواب.

تعبیر خواب خواندن سوره مطففین در خواب ابن سیرین:

و هر کس در خواب ببیند که سوره مطففین را می خواند، رزقی امانت و وفا و عدالت است.

ابن سیرین رحمه الله

، تعبیر خواب خواندن سوره مطففین در خواب (در خواب توسط ابن سیرین)، تعبیر خواب خواندن سوره مطففین، رؤیت سوره ای از قرآن.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا