تعبیر خواب ابن سیرین – خواب دمیدن اسرافیل در تصاویر

تعبیر خواب ابن سیرین – تعبیر دیدن اسرافیل در خواب در حال دمیدن در تصاویر و اهل آن محل او را شنیدند.

تعبیر خواب کسی که اسرافیل علیه السلام را در حال دمیدن در تصاویر دید و اهل آن محل از ابن سیرین شنیدند:

اگر در خواب ببیند که اسرافیل علیه السلام بر عکسها می دمد و گمان کند که اهل آن محل صدای دمیدن اسرافیل را بر تصاویر شنیده اند، ممکن است بمیرد. گفته شد این خواب نشان دهنده گسترش عدالت پس از گسترش ظلم و از بین رفتن تاریکی در آن منطقه است.

ابن سیرین رحمه الله

، تعبیر خواب کسی که اسرافیل را در حال دمیدن در تصاویر دید و اهل آن مکان او را در خواب شنیدند (در خواب از ابن سیرین) ، تعبیر خواب کسی که اسرافیل علیه السلام را در خواب دید. او در تصاویر دمید و مردم آن محل آن را شنیدند.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا