تعبیر خواب ابن سیرین – خواب دمیدن اسرافیل در تصاویر

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب دمیدن اسرافیل در تصاویر

تعبیر خواب ابن سیرین – تعبیر دیدن اسرافیل در خواب در حال دمیدن در تصاویر و تنها شنیدنش.

تعبیر خواب کسى که اسرافیل علیه السلام را دید که در حال غمگینى بر عکسها مى دمد و تنها از ابن سیرین شنید:

و هر کس در خواب اسرافیل علیه السلام را مضطر و دمیده در تصاویر ببیند و گمان کند که او را به تنهایی شنیده است نه دیگران، خواب تعبیر به مرگ می شود.

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر خواب کسی که اسرافیل را در حال غمگینی در حال دمیدن بر تصاویر دید و او را به تنهایی در خواب شنید (در خواب از ابن سیرین) تعبیر خواب کسی که اسرافیل علیه السلام را دید. دمیدن در تصاویر در حالی که غمگین بود و آن را به تنهایی شنید.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا