تعبیر خواب ابن سیرین – خواب صحبت با میکائیل در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب صحبت با میکائیل در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – تعبیر خواب کسی که میکائیل را در خواب دید و با صاحب خواب صحبت کرد.

تعبیر رؤیایی که میکائیل علیه السلام را در خواب دید و او را چیزی یا سخنی به ابن سیرین داد:

اگر میکائیل علیه السلام با بیننده خواب صحبت کند یا چیزی به او بدهد، از لطف و سرور برخوردار می شود زیرا او پادشاه رحمت است.

ابن سیرین رحمه الله

، تعبیر خواب کسی که میکائیل را دید و او چیزی به او داد یا در خواب با او صحبت کرد (در خواب از ابن سیرین) ، تعبیر خواب کسی که میکائیل علیه السلام را دید و او داد. چیزی برای او صحبت کرد یا با او صحبت کرد.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا