تعبیر خواب ابن سیرین – دیدن میکائیل در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – دیدن میکائیل در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – تعبیر دیدن میکائیل در خواب

تعبیر دیدن میکائیل علیه السلام در خواب از ابن سیرین:

و هر کس میکائیل علیه السلام را در خواب ببیند در هر دو عالم به برکتش می رسد اگر پرهیزگار باشد. اگر استفراغ نمی کند باید مراقب باشد.

ابن سیرین رحمه الله

، تعبیر دیدن میکائیل در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب دیدن میکائیل علیه السلام.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا