تعبیر خواب ابن سیرین – خواب غم و اندوه جبرئیل در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب غم و اندوه جبرئیل در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – تعبیر دیدن غمگین جبرئیل در خواب

تعبیر دیدن غمگین در خواب جبرئیل علیه السلام ابن سیرین:

و اگر در خواب جبرئیل علیه السلام را غمگین و مضطرب ببیند گرفتار سختی یا عذاب می شود، زیرا او پادشاه عذاب است.

ابن سیرین رحمه الله

، تعبیر دیدن جبرئیل علیه السلام غمگین در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب کسى که جبرئیل علیه السلام را غمگین دید.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا