تعبیر خواب ابن سیرین – خواب مرض رسول در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب مرض رسول در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – تعبیر رؤیایی که حضرت محمد (ص) را دید که در خواب مریض است.

تعبیر دیدن حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم گویی مریض در خواب توسط ابن سیرین:

اگر حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در خواب ببیند که مریض است و مرض خود را بهبود می بخشد، مردم آن محل پس از فساد اصلاح می شوند.

ابن سیرین رحمه الله

، تعبیر دیدن حضرت محمد در خواب مریض (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب محمد صلی الله علیه و آله و سلم گویی مریض است.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا