تعبیر خواب ابن سیرین – دیدن حضرت عیسی علیه السلام در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – تعبیر دیدن عیسی علیه السلام در خواب.

تعبیر دیدن پیامبر خدا عیسی علیه السلام در خواب توسط ابن سیرین:

و هر که حضرت عیسی علیه السلام را در خواب دید، خوابش نشان می دهد که او مرد مفید و سعادتمندی است که بسیار مسافرت می کند و به علم طب و علوم دیگر مفتخر است.

ابن سیرین رحمه الله

و اما نزول حضرت عیسی علیه السلام در خواب در جایی، بیانگر عدالتی است که در زمین یا در آن مکان خواهد بود. یا ممکن است برای بیننده خواب نشان دهد که امام عادل بر او تقدم دارد.

شریف ابوالقاسم جعفر بن محمد در مصر به ما گفت، گفت: حمزه بن محمد کنانی به ما گفت، گفت ابوالقاسم عیسی بن سلیمان بغدادی به ما گفت، به ما گفت داود بن عمرو الذبی. گفت: موسی بن جعفر الرضا از پدرش از جدش حسن بن علی رضی الله عنه به ما گفت: خداوند از ایشان فرمود: عیسی را دیدم. پسر مریم سلام الله علیها در خواب گفتم: ای روح الله می خواهم بر انگشتر خود حک کنم پس چه کنم؟ فرمود: بر آن حک کن که معبودی جز خدای آشکار نیست، زیرا غم و اندوه را از بین می برد.

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر رؤیت حضرت عیسی علیه السلام توسط زن حامله در خواب توسط ابن سیرین:

می گفتند اگر زنی عیسی بن مریم سلام الله علیها را در حال حاملگی ببیند پسری دانا به دنیا می آورد.

ابن سیرین رحمه الله

، تعبیر رؤیت پیامبر خدا عیسی در خواب (در خواب توسط ابن سیرین)، تعبیر خواب عیسی علیه السلام، رؤیت مسیح، عیسی بن مریم.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا