تعبیر خواب ابن سیرین – دیدن یحیی علیه السلام در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – تعبیر دیدن یحیی علیه السلام در خواب.

تعبیر دیدن پیامبر خدا یحیی علیه السلام در خواب توسط ابن سیرین:

و هر که یحیی علیه السلام را در خواب ببیند به عفت و تقوا و عصمت هدایت می شود تا به سن او برسد.

ابن سیرین رحمه الله

، تعبیر دیدن پیامبر خدا یحیی در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب یحیی علیه السلام.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا