تعبیر خواب ابن سیرین – دیدن خود بنده نزد خداوند متعال در جایی که در خواب می داند.

تعبیر خواب ابن سیرین – دیدن خود بنده نزد خداوند متعال در جایی که در خواب می داند.

تعبیر خواب ابن سیرین – تعبیر دیدن خود بنده نزد خداوند متعال در جایی که در خواب می داند.

شرح رؤیت بنده از خود نزد خداوند متعال در جایی که در خواب می داند توسط ابن سیرین:

اگر در خواب خود را در پیشگاه خداوند عز و جل ببیند، در جایی که می شناسد، عدل و باروری در آن مکان گسترش می یابد، ستمگران هلاک می شوند و مظلومان یاری می شوند.

ابن سیرین رحمه الله

، تعبیر رؤیت عبد از خود در دست خدا در جایی که در خواب او را می شناسد (در خواب ابن سیرین) تعبیر خواب خود عبد در دست خدا سبحان. ، در جایی که او می شناسد.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا