تعبیر خواب ابن سیرین – دیدن رنگ در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – دیدن رنگ در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین تعبیر خواب یا دیدن رنگ در خواب یا در خواب.

تعبیر خواب ابن سیرین – دیدن رنگ در خواب

تفسیر یک چشم انداز [الدهان] ابن سیرین در خواب:

نقاش: فروشنده رنگ یا کسی که صنعتش رنگ است.

و اما نقاشي در خواب، دلالت بر مردي است كه پراكنده يا فريب خورده است، يا مردي است كه كارهاي پنهاني انجام مي دهد كه به آن آراسته است. و هر کس در خواب ببیند که با رنگ قرآن یا سخنان صالح می نویسد، نیکو است و بینش ستودنی است، ولی اگر شعر و نخ باشد، مفسده در تعبیر است.

تعبیر خواب و دیدن رنگ در خواب.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا