تعبیر خواب ابن سیرین – خواب مو در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین تعبیر خواب یا دیدن مو در خواب یا در خواب.

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب مو در خواب

تفسیر یک چشم انداز [الشعر] ابن سیرین در خواب:

و گفته شد: اگر در خواب ببیند که موی بدنش به اندازه موی گوسفند است، بلندی موهای بدن در خواب برای صاحب دنیا به پول و فراوانی تعبیر می شود. دنیا و طول عمر و دیدن تراشیدن موی بدن در خواب به صاحب این دنیا از کمبود پول و دنیا برای او دلالت دارد. و گفته شد: بلندى موى بدن در خواب براى شخص دلواپس است، دلالت بر غم و اندوه فراوان او دارد، مگر آنكه ببيند كه آن موى بدن را با موسي يا نورى تراشيده است، زيرا در اين صورت خواب است. بیانگر آن است که غم و اندوه از او دور می شود و به وسعت و خوبی تبدیل می شود.

گفته شد: و اما نورانیت در خواب اگر در مقام سنت باشد و با موی عانه همراه شود دلیل بر آسیب پذیری است و اگر با موی شرمگاهی همراه نباشد دلیل بر سواری است. بدهی یا نگرانی

گفته شد: بافته کردن مو در خواب، برای زنان در تعبیر خوب است.

و گفته شد: هر که در خواب ببیند که موی بدن خود را می کند، خواب دلالت بر آن دارد که در زندگی دنیوی خود زیاد شود.

و اگر در خواب طاسی را ببیند که گویی مو دارد، خواب بیانگر آن است که به مالی مبتلا می شود.

گفته شد: موی سر و نیز موی بدن را عموماً به پول تعبیر می کنند.

و گفته شد: و اما بقیه موی بدن در خواب به پول صاحبش تعبیر می شود.

و گفته شد: هر که در خواب خود ببیند که تنور است و به نور تراشیده است، اگر صاحب خواب ثروتمند بود از مال خود می رود و اگر صاحب خواب فقیر باشد. خودکفا می شود و فقرش از بین می رود.

و فقدان موی شرمگاهی در سنت صحیح است و رؤیت او در خواب را محمود در تعبیر می دانند و این به نسبت بلندی و فراوانی موی شرمگاهی است پس این در تعبیر بهتر است.

و گفته شد: هر کس در خواب ببیند که در لقمه ای از غذای او مو یا مانند آن وجود دارد، دلالت بر این دارد که چیزی در امرار معاش او را به هم می زند.

تعبیر خواب و دیدن مو در خواب.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا