تعبیر خواب ابن سیرین – خواب تغییر وضعیت یا نام به دیگری در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین، تعبیر خواب یا رؤیت تغییر حالت یا نام دیگری در خواب یا در خواب.

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب تغییر وضعیت یا نام به دیگری در خواب

تفسیر یک چشم انداز [تحول الحال أو الاسم لغيره] ابن سیرین در خواب:

و هر کس در خواب ببیند که در خواب به حالتی که قبلاً در بیداری بوده است بازگشته است، ممکن است خواب نشان دهد که در حال بازگشت به آن حالتی است که دیده است، خواه آن حالت خوب باشد یا در غیر این صورت.

و گفته شد: هر که در خواب ببیند که نام و بدن یا صفت او دگرگون یا دگرگون شده یا تغییر یافته است، خواب دلالت بر آن دارد که از حالتی به حالت دیگر در می آید و آن حالت بسته به حال خوب یا بد است. یا اسم جدیدی که دیده تغییر کرده یا دگرگون شده است. به همین ترتیب، تفسیر این گونه بینش ها بر اساس افزایش آنها و جوهر آنچه به آن تبدیل شده است، است.

تعبیر خواب و دیدن تغییر وضعیت یا نام برای دیگری در خواب.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا