تعبیر خواب ابن سیرین – خواب صبر در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب صبر در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین تعبیر خواب یا دیدن صبر در خواب یا در خواب.

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب صبر در خواب

تفسیر یک چشم انداز [الصبر] ابن سیرین در خواب:

و اما صبر در خواب، هر کس خود را در خواب ببیند که بر مصیبت شکیبایی می کند، خواب ستوده است و دلالت بر رسیدن به مقام و امان دارد، چنانکه خداوند متعال می فرماید: {اذا ثواب الذین ثواب الصبر. صبر.}

تعبیر خواب و دیدن صبر در خواب.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا