تعبیر خواب ابن سیرین – خواب سرزنش در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب سرزنش در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین تعبیر خواب سرزنش در خواب یا در خواب.

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب سرزنش در خواب

تفسیر یک چشم انداز [اللوم] ابن سیرین در خواب:

و اما ملامت در خواب، هر کس در خواب ببیند که در امری دیگری را ملامت می کند، خواب دلالت بر آن دارد که او نیز همین کار را می کند، پس سزاوار سرزنش گفته شده است:

و هر کس در خواب ببیند که خود را در امری سرزنش می کند، خواب نشان می دهد که در امری آشفته و پریشان وارد می شود که به سبب آن سرزنش می شود، سپس خداوند متعال او را از آن بیرون می کند و برائت او بر اهل بیت ظاهر می شود. مردم، پس از سرزنش آنان بر می‌آید که در داستان یوسف علیه‌السلام فرمود: «انفس نشانه‌ی بدی است مگر رحمت پروردگارم».

تعبیر خواب و سرزنش دیدن در خواب.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا