تعبیر خواب ابن سیرین – دیدن برگزیده در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – دیدن برگزیده در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین تعبیر خواب یا رؤیت مختار و انتخاب در خواب یا در خواب.

تعبیر خواب ابن سیرین – دیدن برگزیده در خواب

تفسیر یک چشم انداز [الاختيار] ابن سیرین در خواب:

انتخاب شد

و گفته شد: و اما اختيار در خواب، هر كه در خواب بيند كه برگزيده اي از قوم خويش است، خواب بيانگر آن است كه پيشوا مي شود، به خاطر فرموده حق تعالي: {و ربكم. آنچه را که بخواهد و انتخاب می کند می آفریند}.

تعبیر خواب و رؤیا در خواب.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا