تعبیر خواب دیدن – در باز – درهای باز

معرفی

خواب های زیادی است که در آن در خواب دیده می شود و درهای دید نیز متفاوت است، صاحب خواب ببیند که درهای بهشت ​​به روی او باز می شود و این درهای باز ممکن است درب خانه باشد. پس تعبير آن خواب تعجب مي كند كه تعبير ديدن در باز به طور كلي چيست؟؟؟ و تعبیر باز دیدن درهای بهشت ​​چیست؟ وجوه خیر و شر در این بینش چیست؟؟ همه این پرسش‌ها پاسخ‌های بسیاری از امام مفسر محمد بن سیرین رحمه‌الله می‌یابیم که در این مقاله به آن‌ها اشاره می‌کنیم.

در باز را ببینید

تعبیر باز دیدن درب خانه

امام ابن سیرین می‌گوید که دیدن درهای خانه در خواب باز، دلیل بر باز شدن درهای رزق و روزی برای صاحب خواب است، آنچه دلالت بر رحمت بر بندگان دارد، مانند برف، آب، شن بدون خاک یا خاک حاصلخیز.

و اما در خانه و صاحب خانه و ارزشها و صاحب آن، آنچه در آن اتفاق می افتد همان است که بر صاحب خانه و اهل آن می شود، همسر، درها برای زنان است و هر کس درها را از جاهای معلوم یا مجهول باز ببیند، بیانگر آن است که درهای زندگی و روزی بر صاحب بینایی باز می شود، یعنی اگر به اندازه های معمول خود باشند و ببیند که زیاد شدند. در وسعت باز شدن آنها بیش از حد معمول، نشان می دهد که در خرابی خانه یا وقوع خانواده آن در اختلاف و مصیبت به آنها می رسد.

و اما کسی که ببیند درهای خانه‌اش به راه یا خیابان باز می‌شود، از کار بد در آن پول به او می‌دهند، سپس آن پول به بیگانگان می‌رسد تا بدون اهل خانه از آن بهره ببرند. بیش از گذشته گسترش یافته است، این نشان دهنده ورود بیگانگان به سوی او است که مصیبت ها و نگرانی ها را برای او حمل می کند و اگر از دری باریک به دری بزرگ برود، دلیل بر خروج او از فقر به ثروتمندان و از الهام است. تسکین.

درهای باز ممکن است نمایانگر زنان باشد، پس هر که دری جدید ببیند، دختر باکره را نشان می‌دهد، اگر در باز باشد یا بسته نباشد، دلیل است بر کسانی که از آنها قوی هستند، و هر کس دو در خانه خود را ببیند. دلالت بر فساد همسرش دارد، اگر در خانه او دو حلقه باشد، به دو نفر بدهکار است و در بسته است یا انسداد دلیل بر وقوع بلا در اهل خانه است.

تعبیر باز دیدن درهای بهشت

هر کس در خواب ببیند که شام ​​درهای باز دارد، رؤیا نشان می دهد که در آن سال باران فراوانی بر او می بارد و آب را زیاد می کند و زمین را بالا می برد و طراوت و باروری آن را زیاد می کند، خداوند بر آنچه می خواهد پیروز می شود. و به خواسته خود می رسد، پس اگر پس از کوبیدن آن در به روی او باز شود، دعایش مستجاب می شود و نزدیک است به خواسته اش برسد.

اما اگر باز شود و مردم را با تیرهایش پرتاب کند، دلیل بر شیوع بیماری در میان آنهاست، اگر ببیند که از آسمان بیفتد، به کسی آسیبی نمی رساند، بلکه مردم می روند تا آن را جمع کنند، چنانکه هست. غنائم و رزق و روزی که از جانب خدا می‌افتد، مانند نزول ملخ خوب یا یکی از انواع پرندگان خورده شده.

تعبیر دیدن درهای تنگ یا عریض

و اما رؤیت خروج از درهای تنگ برای صاحب بینا اگر از جوانانی باشد که گناه نکرده باشد بهتر است انسان سالم مرض دارد زیرا امنیت و سعادت آن را فقط کسانی احساس می کنند. که آن را از دست داد

و هر کس ببیند که از دری باریک به دری وسیع رفت، این دلیل بر خروج از تنگی به فراخی و از اضطراب به آسایش و از ترس به امنیت و ورود به درهای ناشناخته برای پیروزی بر دشمنان و به دست آوردن آنان است. و هر که از در نیک بیرون رود خیر را از دست داده و چه بسا حاکی از فقدان تناقض باشد مال یا کفایت اگر از آن در عدمی باشد از نگرانی به فرج می آید اگر ترک کند. اگر فضای سبز یا زمین پرباری بیابد، خیر بسیار به دست می آورد و آخرش را بهبود می بخشد، و اگر تاریکی یا خشکی بیابد، برعکس است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا