تعبیر خواب ابن سیرین – خواب طلوع و سقوط در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب طلوع و سقوط در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین تعبیر خواب یا دیدن بالا و پایین رفتن در خواب یا در خواب.

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب طلوع و سقوط در خواب

تفسیر یک چشم انداز [الصعود و الهبوط] ابن سیرین در خواب:

و اما بالا رفتن در خواب، هر کس در خواب ببیند که از کوه بالا رفته است، ممکن است دلالت بر ناراحتی یا سفر کند. اگر در خواب ببیند که به آسمان عروج کرد تا به ستارگان آن رسید، شرافت و امامت بر او تأثیر می گذارد.

و افتادن از آسمان پس از عروج آن در خواب، بیانگر ذلت پس از جلال است، و غیر از این گفته شد: این نشان دهنده به دست آوردن نعمت دنیا با امامت دین است. و اگر در خواب ببیند که از کوه فرود می‌آید، شادی می‌یابد، و گفته شد: ممکن است در بعضی از امور دگرگون شود.

و گفته شد: هر که در خواب ببیند که از پایین به بالا برمی‌خیزد راه طولانی را طی می‌کند و به سلامت و پیروز باز می‌گردد و به او رزق و روزی فراوان می‌رسد.

و گفته شد: هر که در خواب ببیند که بر بلندی است بدون اینکه بالا رود، خداوند متعال او را بر دشمنانش یاری می دهد و روزی وسیعی می یابد.

و گفته شد: هر که در خواب ببیند که بر بامی است، خداوند غم و اندوه او را برطرف می کند و او را در برابر دشمنش یاری می دهد.

تعبیر خواب و دیدن طلوع و سقوط در خواب.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا