تعبیر خواب ابن سیرین – خواب گمراهی در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب گمراهی در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین تعبیر خواب یا دیدن گمراهی از راه و هدایت شدن به آن در خواب یا در خواب.

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب گمراهی در خواب

تفسیر یک چشم انداز [الضلالة و الهداية] ابن سیرین در خواب:

گمراه شدن از راه در خواب، دلالت بر هذیان به باطل و هدایت شدن به راه پس از گمراهی، بیانگر آسیب خیر و موفقیت است. هر کس در خواب ببیند راه را گم کرده است، بیانگر آن است که حصیری در باطل است.

تعبیر خواب و دیدن گمراهی و راهنمایی یا راهنمایی در خواب.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا