تعبیر خواب ابن سیرین – خواب بیت المال در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین تعبیر خواب یا دیدن تخت یا بیت المال در خواب یا در خواب.

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب بیت المال در خواب

تفسیر یک چشم انداز [التخت أو الخزانة] ابن سیرین در خواب:

[1]تخت: کمد، ظرفی از چوب که لباس در آن نگهداری می شود.

به همین ترتیب، لباس زیر[1] در خواب، این نشان دهنده یک خبر خوب است.

تعبیر خواب و دیدن بیت المال در خواب.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا