تعبیر خواب ابن سیرین – خواب سینه در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب سینه در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین تعبیر خواب یا دیدن صندوق و تابوت و حقیقت و مانند آن در خواب یا در خواب.

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب سینه در خواب

تفسیر یک چشم انداز [الصندوق و التابوت] ابن سیرین در خواب:

سینه در خواب را زن نیز تعبیر می کند.

قیروانی می‌گوید: صندوق در خواب، خانه مرد، زن، دکان یا دکان او را نشان می‌دهد.

اگر در خواب ببیند که در سینه خانه ای است، خواب غنائم یا مالی را نشان می دهد و چنین خوابی به مردی که زنش باردار است، نشان می دهد که برای او پسری به دنیا خواهد آورد.

[1]الحق یا الحاقه: ظرف کوچک درب دار یا جعبه کوچکی که جواهرات در آن می گذارند.

و درسته[1] در خواب، شما در قصر هستید.

اگر در خواب ببیند که در آن تکه ای مروارید یافته است، خواب بیانگر آن است که از قصری بهره مند است که در آن خادمان هستند.

[2]آسپیراتور: ظرف یا جعبه ای که در آن عطر و سایر وسایل زنانه قرار می گیرد.

و آرزو[2] در خواب، این نشان دهنده زنی است که اسرار مردم را حفظ می کند.

[3]تابوت در جمله: صندوق چوبی که توشه و چیزهای دیگر در آن قرار می گیرد، صندوق چوبی برای توشه. و تابوت برای مرده: صندوق چوبی که مرده را در آن می گذارند.

و تابوت[3] در خواب، نشانگر پادشاهی بزرگ است.

اگر در خواب ببیند که در تابوت است، خواب دلالت بر آن دارد که اگر لایق او باشد، اختیار به دست خواهد آورد، زیرا خداوند متعال می فرماید: {به راستی که نشان سلطنت او این است که کشتی به سوی شما می آید. که آرامشی از جانب پروردگارت هست با او دشمنی کن پس این خواب نشانه رهایی و رهایی از شر او خواهد بود.

و گفته شد: هر که در خواب ببیند که در تابوت یا بر تابوت است و در بیداری نزاع می کند، خواب نشان می دهد که در نزاع پیروز می شود و بر آنچه می خواهد پیروز می شود.

تعبیر خواب و دیدن حقیقت و صندوق و تابوت در خواب.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا