تعبیر خواب ابن سیرین – خواب کاسه در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین تعبیر خواب یا دیدن کاسه در خواب یا در خواب.

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب کاسه در خواب

تفسیر یک چشم انداز [الطست] ابن سیرین در خواب:

بست: ظرف بزرگ و گرد نجاست یا مانند آن که در آن شسته شود.

حوض: در خواب نشان دهنده خدمتکار یا کنیز است و طشت در خواب ممکن است نشان دهنده زن باشد.

و گفته شد: کاسه در خواب به زنی دلالت می کند که شوهرش را نصیحت می کند و به او می گوید آنچه در آن است برای نجات او و آنچه در آن است برای او خیر است.

و گفته شد: کاسه مسی در خواب بر زن ترکی و کاسه نقره ای در خواب بر زن رومی و کاسه طلا در خواب دلالت بر زنی زیبا دارد که چیزی را که توان مالی ندارد طلب می کند و آنچه را که می کند برای او هزینه می کند. نمی تواند تحمل کند.

تعبیر خواب و دیدن کاسه در خواب.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا