تعبیر خواب ابن سیرین – خواب خیمه در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب خیمه در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین تعبیر خواب یا دیدن خیمه و غرفه و سرسرا و خیمه و گنبد در خواب یا در خواب.

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب خیمه در خواب

تفسیر یک چشم انداز [الخيمة] ابن سیرین در خواب:

و اما غرفه و سرسرا و گنبد و خیمه و خیمه در خواب از نظر تعبیر شبیه هستند، اگر چه فویت بدون غرفه باشد، گنبد بدون سرسرا و خیمه بدون گنبد باشد. . اگر کسی در خواب ببیند که چیزی از این چیزها را زده یا بر او زده اند یا در چیزی از آن ها پناه گرفته یا آنها را در اختیار دارد، خواب بر شکوه و پیروزی و فضل است یا شاید خواب دلالت بر آن دارد. اختیار برای کسانی که صلاحیت انجام این کار را دارند. گفته شد: مجهول یکی از این موارد ذکر شده است، اگر رنگ آن سبز یا سفید باشد، دلالت بر صلاح و درستی دارد، یا دلالت بر قبور شهدا و صالحین دارد، یا دلالت بر زیارت مسجد الاقصی دارد. هر کس در خواب ببیند که از هر یک از این چیزها قدرت بیرون آمدن دارد، بیانگر آن است که از مقداری از قدرت خود دور شده است. چه بسا گنبد در خواب دلالت بر ازدواج با زن و تمام شدن او داشته باشد، زیرا گفته شده که او با خانواده خود – یعنی با همسرش – در آنجا بود که برای شب عروسی گنبدی برپا می کردند یا می زدند. عمرو بن معد یعکرب گفت:

آیا صاعقه یمانی او را خشنود نکرد *مثل چراغ تابه تکان می‌داد

او می خواهد: با خانواده اش است، زیرا چراغش خاموش نمی شود.

و گویند خیمه در خواب حالتی را نشان می دهد که در صورت صلاحیت به دست می آورد و خیمه بر تاجر در سفر دلالت می کند و گفته می شود که خیمه در خواب دلالت بر باکره زیبا دارد.

گفته شد: اگر سلطانی در خواب خود را ببیند که بر زمین نشسته یا گنبدی بالای سرش است، خواب بر استواری اختیار او دلالت دارد.

تعبیر خواب و دیدن خیمه و سرسرا و غرفه و خیمه و گنبد در خواب.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا