تعبیر خواب ابن سیرین – خواب تخت در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب تخت در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین تعبیر خواب یا دیدن تخت در خواب یا در خواب.

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب تخت در خواب

تفسیر یک چشم انداز [السرير] ابن سیرین در خواب:

در بالین گفته اند: اگر کسی در خواب ببیند که بر تخت خوابیده است، خواب بیانگر آن است که چیزی که از دستش خارج شده یا گم شده است به او برگردانده می شود. اگر سلطان در خواب چنین خوابی ببیند، بیانگر ضعف قدرت اوست، پس از ضعف تأیید می‌شود، به خاطر فرموده خدای تعالی: «و بر تخت او جسدی افکندیم و سپس برگشتیم». و اگر در این خواب کسی را دید که در شرف ازدواج است یا خواست ازدواج کند، دلالت بر ازدواج با زن دارد.

همچنین گفته شده است: اگر در خواب دید که بر تختی است که تشک بر آن است، نشانگر حیثیت و برتری بر قومی یا بر مردان منافق است، زیرا تخت از چوب است و در تعبیر به مردان اشاره می کند. با ریا، و اگر بر تخت تشک نباشد، خواب دلالت بر سفر می کند.

بعضى گفتند: تخت و هرچه بر آن مى خوابد، در خواب، زن و تمام مستمرى و درآمد را نشان مى دهد، و کرسی در خواب نیز بر زن یا مستمرى و منبع کسب است.

و گفته شد: پاهای بالین در خواب، بیانگر بندگان است، و بیرون از بستر، زن، و باطن تخت، بیانگر خواب بیننده، و پایین تخت، بیانگر فرزندان دختر است. همچنین گفته شد: روی تخت در خواب ممکن است نشان دهنده شوهر باشد، پشت تخت – یا پایین – نشان دهنده زن، سر تخت نشان دهنده پسر، و پاهای تخت نشان دهنده خادم باشد. .

قیروانی می‌گوید: رختخواب نشانگر آن چیزی است که انسان به آن خشنود می‌شود و به خاطر او شرافت دارد و به آن اقرار می‌کند.

و بستر در خواب نیز ممکن است تعبیر به جلال شود، چنانکه عرب گویند: یکی از کرسی او اگر جلالش از بین برود و مراد از تخت باشد.

چه بسا رختخواب در خواب دلالت بر مسافرت یا وسیله نقلیه ای مانند حیوان یا کشتی باشد، زیرا خواب آور هنگام سفر روحش بر تخت سوار می شود.

و اگر در خواب ببیند که رختخوابش شکسته یا متلاشی شده است، خواب بیانگر آن است که همسرش را به مسافرت یا ترک یا مانند آن رها می کند، اما اگر سلطان یا فرشته یا وصی در او ببیند. چنین خوابی ببیند – بسترش شکسته یا متلاشی شده – خواب نشان می دهد که اگر سلطان یا پادشاه باشد، قدرت او از بین می رود یا اگر حاکم باشد از قلمروش برکنار می شود.

و کسى که در خواب ببیند که بر تخت مجهولى نشسته و در کنار او پادشاه نشسته است، خواب نشان مى دهد که سلطنت مى کند، یا خواب نشان مى دهد که در مجلس اعظم نشسته است. و اگر مجرد باشد خواب دلالت بر ازدواج او دارد و اگر متأهل باشد و زنش حامله باشد خواب بیانگر آن است که همسرش پسری – پسر – به دنیا آورد و همه اینها اگر دیده شود که یک تشک روی تخت روی او وجود دارد.

و گفته شد: اگر در خواب ببیند که بر تخت نشسته و بالای تختش تشک هایی است، خواب نشان می دهد که عزت و بلندی پیدا می کند، و اگر بالای تخت بدون تشک باشد. خواب به سوارش اشاره کرد که مسافتی طولانی را طی می کند یا شاید خواب نشان می دهد که او در حال انجام حج است اگر زمان رؤیت در موسم حج باشد یا شاید رویت نشان دهد که سوار کشتی یا وسیله نقلیه است. که او را به جایی می برد

[1]گهواره: تخت پسر، جایی که کودک را برای خواب آماده می کنند، تخت را برای خواب پسر آماده می کنند. برگرفته از گهواره، خداوند متعال فرمود: {و در گهواره با مردم سخن می گوید}.

و گهواره[1] در خواب این امر بیانگر برکات، اعمال نیک و عمل صالح است.

تعبیر خواب و دیدن تخت در خواب.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا