تعبیر خواب ابن سیرین – خواب اسطرلاب در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب اسطرلاب در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین تعبیر خواب یا دیدن اسطرلاب و دانستن وقت در خواب یا در خواب.

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب اسطرلاب در خواب

تفسیر یک چشم انداز [الاصطرلاب] ابن سیرین در خواب:

[1]اسطرلاب: ابزار نجومی باستانی برای شناخت زمان، جهت ها و مانند آن.

و اسطرلاب[1] در خواب تعبیر به خادم رؤسا می شود و یا دلالت بر شخصی متصل به حاکم دارد پس هر که در خواب ببیند که ابری به او می زند خواب نشان می دهد که با شخصی نیز همراهی می کند و بهره می برد. از او.

تعبیر خواب و دیدن اسطرلاب در خواب.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا