تعبیر خواب دیدن استراق سمع یا جاسوسی و استراق سمع در خواب

معرفی

خفته جزئیات زیادی در رابطه با چنین خوابی می بیند و تعبیر صحیح آن را تعجب می کند تعبیر استراق سمع یا نظارت و استراق سمع چیست؟؟؟ دید خوبیه؟؟ اما جنبه های شیطانی دارد؟؟؟ در اینجا مهم‌ترین تفاسیر این پرسش‌ها را که توسط امام محمد بن سیرین رحمه‌الله ارائه شده، فهرست می‌کنیم.

استراق سمع را ببینید

تعبیر دیدن استراق سمع در خواب

امام ابن سیرین می‌فرماید که دیدن استراق سمع یا جاسوسی در خواب دلیل بر دروغ، تهمت یا دروغ گفتن است، به فرموده خداوند سبحان «شنوا می‌دهند و بیشترشان دروغ می‌گویند» و استراق سمع ممکن است بیانگر مصیبت‌هایی باشد که ممکن است بر فرشته یا استراق سمع بیفتد، خداوند متعال می فرماید: «الا کسى که استراق سمع شده و شهابى آشکار از او پیروى مى کند.» و گفته شد: استراق سمع، نقل سخن باطلى است که درست نیست، پس تهمت است. و تهمت زدن

 • و هر کس در خواب ببیند که شخص دیگری را استراق سمع می کند، دلیل بر کینه او از این شخص است و برو.
 • شنیدن در خواب برای تاجر ضرر و زیان مالی یا مال و منفعت است و از آن والی است که از مأموریت او برکنار می شود و این در تأیید قول خداوند متعال است که «از شنیدن منزوی شده اند». قانون، من بهترین چیزهایی را که شنیدم برای پیروی از او استفاده خواهم کرد.
 • و هر کس در خواب ببیند که استراق سمع می کند، سپس می شنود و سپس طفره می رود و خود را نمی شنود یا استراق سمع می کند، یا به دیگران نشان می دهد که با وجود شنیدن آنها نسبت به آنها بی تفاوت است، دروغگو است که عادت می کند. دروغ می گوید و عمل می کند و قول حق تعالی را که می فرماید: اگر بشنود او را به عذاب دردناکی بشارت می دهد.
 • و هر کس در خواب ببیند که از روزنه ای یا دریچه باز یا دری که رها شده است نگاه می کند، دلیل است که علم و رزقش با اخراج او از کار قطع شده است، و نیز دلالت بر افتادن او دارد. برخی از آزار و اذیت و مشاجره با یکی از دوستان خود در محل کار یا زندگی، و این ممکن است نشان دهنده شکست او در رسیدن به اهداف یا عقب نشینی از آنها باشد.
 • مفسران گفته اند که استراق سمع در خواب، دلیل بر روان بیننده و آنچه در بیداری به آن مبتلا می شود، ممکن است نشان دهنده ترس و سرگشتگی او از ارتکاب برخی از کارهای حرام یا حرام باشد، یا این که از طفره رفتن و حیله گری باشد که بیننده از آن پیروی می کند. به عنوان یک روش زندگی در برخورد با مردم و کسب درآمد و امرار معاش.
 • تعبیر استراق سمع از پنجره یا سوراخ

 • و هر کس در خواب ببیند که با نگاه کردن به در یا دریچه یا پنجره استراق سمع می کند یا فقط به شنونده راضی نیست، دلیل بر این است که او مردی است که می خواهد مردم را نجس کند. او مردی گریزان است که در زندگی خود دنبال دروغ می رود و مسیر واقعیت را تغییر می دهد.
 • و اما کسی که قوم یا گروهی را استراق سمع می کند و سخنان ناپسند و ناپسند از آنها می شنود، بینش او حاکی از شرایط بدی است که در کار یا روابطش با مردم گذشته است و ممکن است این بینش نشان دهد که اتفاقات ناگوار خواهد بود. برای شنونده اتفاق می افتد، و اما برای کسی که بهترین سخن را شنیده است، و بهترین آن این است که راهنمای وفای امانت است، و ممکن است خبرهای خوشی از کار خود، پسرش یا یکی شنیده باشد. از حوزه های زندگی او
 • و هر کس ببیند که از پنجره یا سوراخ دیوار استراق سمع می کند، دید او حاکی از آن است که با اخراج از او در شرف خروج از کار است یا اینکه بین او و مأمور یا مدیرش اختلاف و نزاع پیش آمده باشد. ، و ممکن است نشان دهنده توقف کار او یا پروژه ای باشد که هدف آن تکمیل آن است.
 • نوشته های مشابه

  دکمه بازگشت به بالا