تعبیر خواب ابن سیرین – خواب سیلو در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب سیلو در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین تعبیر خواب یا دیدن حریم در خواب یا در خواب.

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب سیلو در خواب

تفسیر یک چشم انداز [الصومعة] ابن سیرین در خواب:

مقر در خواب نشان دهنده سلطان، عالم یا رهبر عالی در علم و عبادت است. همچنین از تعبیر آن و آنچه به آن نسبت داده می شود، مکان و فواید و ماهیت و معلوم و مجهول بودن آن در خواب استنباط می شود. پس آنچه دیده شد که به آن اصابت کرد یا بر آن فرود آمد، مانند خرابی، سقوط یا چیزهای دیگر، تعبیر آن به اشاره کننده باز می گردد.

گفته شد: اگر زاهد چنان دیده شود که در هوا یا در قبرستان – قبرستان – یا در بیابان است، دلالت بر قبور بزرگواران و ارواح شهداست. به همین ترتیب، در تفسیر چشم انداز آرامگاه، رنگ آن و جوهره ساخت آن مورد توجه قرار می گیرد، هر چه سیاه رنگ و پر از خوک بود، نشان دهنده کلیساها است. دیدن بیعت در خواب سیر سیلو در تعبیر خواهد بود.

تعبیر خواب و دیدن سیلو در خواب.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا