تعبیر خواب ابن سیرین – خواب کلیسا در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب کلیسا در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین تعبیر خواب یا دیدن کلیسا در خواب یا در خواب.

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب کلیسا در خواب

تفسیر یک چشم انداز [الكنيسة] ابن سیرین در خواب:

کلیسا در خواب ممکن است دلالت بر قبرستان باشد، یا نشان دهنده شراب فروشی باشد، یا نشان دهنده خانه آلات موسیقی، لوله و آواز باشد، و کلیسا در خواب ممکن است دلالت بر جهنم، جایگاه کسانی باشد که پروردگارش را نافرمانی می کنند. ، یا زندان

هر کس خود را در کلیسا ببیند، اگر در آن کلیسا باشد به یاد خدای سبحان یا گریه کند یا به سوی کعبه دعا کند، خواب بیانگر آن است که برای زیارت یا برای عبادت به قبرستان مردگان وارد می شود، اما اگر گریه او همراه با زاری و زاری است، در این صورت ممکن است خواب نشان دهنده زندان باشد. اگر یک مرده به گونه ای دیده شود که گویی در یک کلیسا است، در این صورت این رؤیا تفسیر نامطلوبی را بیان می کند. و اگر در خواب ببیند که در حال اذان یا خواندن قرآن به کلیسا وارد شده است، خواب بیانگر پیروزی است یا ممکن است بیانگر این باشد که به قومی وارد می شود که خدا را نافرمانی می کنند. آنان را پند می دهد و تذکر می دهد و حجت را در آنها ثابت می کند. اما اگر در خواب ببیند که وارد کلیسا شده و با آنها نماز می خواند و اعمالشان را انجام می دهد، اگر مرد بود، خواب دلالت بر این دارد که با مردم از روی نفاق یا نافرمانی از قبیل شراب و زنا و آواز و سرود و … می آمیزد. گروه‌های موسیقی، مخصوصاً اگر ببیند که با آنها بر صلیب سجده می‌کند، و اگر زن باشد، خواب نشان می‌دهد که در عروسی شرکت می‌کند که در آن آلات موسیقی و طبل وجود دارد و با آنها مخلوط می‌شود.

تعبیر خواب و دیدن کلیسا در خواب.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا