تعبیر خواب ابن سیرین – خواب مسجد در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب مسجد در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین تعبیر خواب یا دیدن مسجد یا مسجد در خواب یا در خواب.

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب مسجد در خواب

تفسیر یک چشم انداز [الجامع أو المسجد] ابن سیرین در خواب:

و اما مساجد در خواب، مسجد در خواب دلالت بر آخرت دارد، زیرا در آن جستجو می شود، همچنان که خاکریز در خواب دلالت بر دنیا دارد. مسجد در خواب نیز به کعبه دلالت می کند زیرا خانه خداست. در مجموع منظور از مساجد محل اجتماع برای کسب منفعت و منفعت و ثواب و کمک است، مانند خانه حاکم، انگشتر مردانه، یا اجتماعات منفعت مانند بازار، و چون مسجد مانند بازار است. پس از این. هنگام تفسير اينكه كدام يك از آنها مقصود است، بر حسب مساجد، وسعت، شهرت، ماهيت و قرائن و قرائن موجود در رؤيت، استنباط مي شود.

و هر کس در خواب ببیند که مسجدی ساخته است، اگر اهل قضاوت باشد، عدالت را در میان مردم به دست می آورد، و نیز اگر اهل فتوا باشد، ازدواج و ازدواج و بنای مسجد در خواب برای طلبه مال و امور دنیوی، بیانگر بنایی است که می سازد و عاید و حاصلش بر آن جاری می شود و منفعت آن ادامه می یابد، مانند حمام، هتل، مغازه، کوره، کشتی و مانند آن. ثواب مستمر در مسجد با سود فراوان در نماز جماعت و آمدن مردم از هر طرف به آن و ورود بدون اجازه به آن. همچنین گفته شد: تعبیر خواب مسجد به حال بیننده است، اگر در دنیا و مال آخرت اثر کند، بنای مسجد بیانگر این است که طلب خود را از دنیا می گیرد و منفعت می گیرد. و پول، و اگر در آخرت در دنیا تأثیر بگذارد، سود و ثواب در آخرت دارد.

و اما دیدن مسجد تخریب شده در خواب تعبیر می شود و در مخالفت با رؤیت بنای آن بیان می شود و همچنین در تعبیر آنچه پس از تخریب در محل مسجد ساخته شده به آن توجه می شود. حمام، خواب بیانگر فساد دینش است، شاید به خاطر زنی، و اگر ببیند که در جای خود سوراخ کنده است، خواب بیانگر آن است که از فریب کاری یا از کار نیک یا از علم، گناه کرده است. که از جمعی یا عقدی که آن را فاسد و باطل کرده است منع کرده است.

[1]تجرید در امری: جدی در آن، اصرار بر آن، یا غلو در آن، برهان از امور دیگر برای این.

و اگر در خواب خود را ببیند که در مسجد جامه برهنه شده است، خواب دلالت بر کنده شدن او دارد.[1] در امری که از نشانه های مسجد است، اگر وقت خواب در ایام حج بود، انشاءالله حج می کند، مخصوصاً اگر در خواب ببیند که اذان می گوید. در مسجد و گفته شد: اگر در خواب ببیند که در مسجد به سمتی غیر از قبله نماز می خواند و شروع به راه می کند، خواب دلالت بر آن دارد که در بازار یا بازاری دنیا طلب کند. فصل کاشت و مانند آن، پس در خرید و فروش ضرر می کند.

و اما دیدن مسجدالحرام در خواب، بیانگر حج است برای کسی که ببیند در آن برهنه شده یا ببیند در آن اذان داده است. مسجد جامع در خواب ممکن است نشان دهنده خانه سلطان، خانه علما، مسجد شهر یا بازار بزرگی مانند بازار مبادلات و زرگرها باشد.

[2]استوانه: جمع: استوانه، استوانه. استوانه بنایی: ستونی که سنگ تراشی بر آن استوار است، ستون، دکل.

[3]قندیل – جمع: چراغ: چراغی که با فتیله روغنی روشن شود.

[4]حصیر یا حصیر: جمع: حصیر، حصیر، حصیر. نماز را بر حصیر خواند: سجاده، تشک.

و مسجد شهری که او در خواب است نشانگر اهل آن است و بالاترین رهبران آن و پست‌ترین مردمان آن و اربابان آن هستند.[2] اهل ذکر و منفعت و علم و عبادت و زهد. محراب آن حکایت از امام جماعت آن جا و منبر آن مرجع یا خطیب آنان است. و چتر دریایی اش[3] اهل خیر و علم و پاسداری را در رباط نشان دهید. در مورد قبرش[4] به اهل خیر و صلاح و هر که او را ملاقات کند و در آن نماز بخواند، نشان دهد. و اما مناره آن قاضی شهر یا عالم آن است که مردم را به او می‌خوانند، سخن او را می‌پذیرند، از هدایت او پیروی می‌کنند، اوامر او را اطاعت می‌کنند، دعوت او را مستجاب می‌کنند و به دعای او ایمان می‌آورند. در مورد درهای آن، نشانگر کارگران، معتمدین، مالکان مشروط در شهر و همه کسانی است که از مردم دفاع، محافظت و حمایت می کنند. پس اگر یکی از این چیزها پیش آید یا در خواب در آن صلاح یا فساد ببیند، تعبیرش برای دلالت کننده است اعم از خاص یا عام.

تعبیر خواب و دیدن مسجد یا مسجد در خواب.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا