تعبیر خواب ابن سیرین – خواب دره در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب دره در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین تعبیر خواب یا دیدن دره در خواب یا در خواب.

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب دره در خواب

تفسیر یک چشم انداز [الوادي] ابن سیرین در خواب:

و وادی بی زراعت در خواب دلالت بر زیارت قول حق تعالی دارد: {پروردگارا ذریه خود را در وادی بی زراعت سکونت دادم}.

و هر که در خواب ببیند که در وادی سرگردان است، خواب نشان می دهد که آنچه را انجام نمی دهد، می گوید، زیرا خداوند متعال درباره شعرا فرمود: {آیا ندیدی که در هر وادی سرگردانند و می گویند. چه کاری انجام نمی دهند؟}

تعبیر خواب و دیدن دره در خواب.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا