تعبیر خواب ابن سیرین – خواب باد در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین تعبیر خواب یا دیدن باد یا باد در خواب یا در خواب.

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب باد در خواب

تفسیر یک چشم انداز [الرياح أو الريح] ابن سیرین در خواب:

[1]الدبور: باد شدیدی که از سمت مراکش می وزد. صبا: بادی که از طرف مشرق می وزد.

باد در خواب به دلیل قدرت و اختیاری که بر موجودات زیرین خود دارد، با فواید و مضراتش، قدرت را در خود نشان می دهد. چه بسا باد در خواب دلالت بر پادشاه، سلطان، لشکریان، یاوران و یا بندگانش باشد و او خدمت سلیمان علیه السلام بوده است. شاید بادی که گرده افشانی نمی کند یا باد زنبور در خواب، عذاب را نشان می دهد، یا نشان دهنده آفات بر اثر افتادن درختان یا غرق شدن کشتی است، چنان که باد شدید زنبور، قوم عاد را از بین برده است. شاید باد در خواب بر باروری و رزق و روزی و پیروزی و پیروزی و بشارت باشد، زیرا خداوند متعال آن را رحمت انسانها می‌فرستد و به فرمان خود کشتی‌های بادبانی را نجات می‌دهد.[1] صلي الله عليه و آله و سلم فرمود: تو را جوان ياري كرد و عاد را زنبور هلاك كرد و عرب باد را جواني مي گويند.[1] قبول چون با زنبور باد ملاقات می کند و همچنین نام صبا یا قبول آن حکایت از خیر دارد. وزش باد خشمگین در خواب نیز ممکن است نشان دهنده بیماری یا بیماری در افراد باشد، مانند سرماخوردگی یا سردرد، و مردم در این باره می گویند: این باد شدیدی است، زیرا با وزش باد یا تغییر هوا، بعضی از بیماری ها یا بیماری ها زیاد می شود. یا در طول انتقال از یک فصل به فصل دیگر.

هر کس در خواب ببیند که باد او را حمل می کند یا او را می برد بدون اینکه از آن بترسد یا با خود خاکی داشته باشد، خواب دلالت بر خیر دارد و اگر صلاح او باشد پادشاهی می شود یا خوابش نشان می دهد که او بر مردم ریاست می‌کند و آنها را مسخره می‌کنند تا با چهره‌های جلالی به او خدمت کنند، یا شاید خوابش نشان می‌دهد که اگر از کسانی است که مایل به این کار است، به سلامت در دریا سفر می‌کند، یا شاید خواب به آن دلالت دارد. تاجر یا بازاری که کالا یا صنعت او راکد است خرج می شود و این خواب برای فقیر نشان می دهد که در حال کسب روزی و مالی است. ولى اگر بادى كه ديد او را حمل كرد يا برد، خاك بود و از آن ترسيد، خواب خوب نيست و بر خلاف آن دلالت مى كند. و گفته شد: هر کس در خواب ببیند که باد او را می برد یا از جایی به جای دیگر می برد، خواب، دلالت بر آن دارد که در سفری که از او باز نمی گردد، به خاطر فرموده ی حق تعالی، مقامی پیدا کند یا سفر کند. : {یا باد او را در مکانی دور فرو می فرستد.}

اگر در خواب ببیند که باد شدید کلی درختان را کنده و دیوارها را خراب می کند یا انسان یا حیوان یا غذا را به پرواز در می آورد، در خواب بیانگر بلای عمومی در میان مردم است، مانند بیماری، بلا، فتنه، غزوه یا ظلم. اگر در خواب ببیند که باد عمومی ساکن است یا از باد گرده است، خواب بیانگر آن است که مردم در مضیقه یا ظلم به آسایش می‌رسند و حالشان تغییر می‌کند.

باد ملایم و زلال در خواب بیانگر خیر و برکت است و باد شدید در خواب بیانگر ظلم سلطان است و بادی که در آن غبار است در خواب بیانگر جنگ است و بادی که با آن رعد و برق است در خواب فرمانروای ظالم را با قوت نشان می دهد و گفته شد باد زهرآلود یا باد زرد در خواب بیانگر بیماری یا بیماری است.

همچنین گفته شد: باد در خواب اگر آرام و نرم بوزد، موجودات را به آن آرام می کند و به گیاه آسیب می رساند، پس جوانه می زند و در آن برای خلق سودی است، خواه انسان. گیاه یا حیوان.مردم آن محل.

و گفته شد: هر که در خواب ببیند که صاحب باد است، خواب دلالت بر آن دارد که اگر شایستگی آن را داشته باشد به قدرتی عظیم دست خواهد یافت.

و گفته شد: هر که در خواب خود بادها و طوفانها را ببیند، امری دشوار است که در دنیا ظاهر می شود و بیننده از آن می ترسد.

و گفته شد: هر که در خواب ببیند باد او را حمل کرد و به بلندی ها برد، راه درازی را طی می کند و سالم و پیروز باز می گردد و تجارتش سود می بخشد.

و گفته شد: هر که در خواب ببیند که باد در شهری درختی را قطع می کند، در آن شهر پریشانی می افتد و بیننده از آن می ترسد.

تعبیر خواب و دیدن باد یا باد در خواب.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا