تعبیر دیدن پارگی طاق در خواب ابن سیرین

معرفی

صحنه های زیادی وجود دارد که در آن کمان در خواب دیده می شود، خوابیده ممکن است کمان یا تیراندازی را بر روی آن ببیند، همچنین ممکن است ساخت یا شکستن کمان را نیز ببیند، علاوه بر اینکه امکان بریدن کمان و قرار دادن آن وجود دارد. کمان دیگر ابن سیرین رحمه الله.

شکستن تاندون قوس

تعبیر دیدن بریدگی طاق در خواب

پاره شدن وتر در خواب حکایت از مانعی دارد که مانع از سفر می شود یا ممکن است نشان دهنده آسیبی باشد که در سفر به بیننده وارد می شود، همچنین ممکن است نشان دهنده طلاق همسر باشد، بر اضطراب و پریشانی یا شکست و پیروزی. و همچنین برداشتن کمان یا شدت آن.

و هر کس جوانی را ببیند که تاندون کمان خود را بریده، دلیل بر مرگ او یا طلاق همسرش در صورت عقد است، زیرا نشان دهنده سرعت حاملگی همسرش پس از انس با او است، برای رکوع در رویا زنی است که به سرعت رشد می کند و فرزندان زیادی دارد و ساختن کمان توسط حاکم، دلیل بر نافرمانی رعایا از او و نیز قطع شدن وتر اوست.

کمان در خواب بیانگر حاملگی با دختر یا پسر است و قطع شدن تاندون او یا شکستگی کمان در تعبیر آن اختلاف است یعنی دلیل بر مرگ پسر پس از تولد یا نزول در دوران بارداری است. او، و قطع شدن تاندون ممکن است نشان دهنده مرگ مادر باردار یا جنین باشد.

تعبیر دیدن کمان در خواب

شکستن کمان در خواب، بیانگر کوتاهی رسول در تحقق رسالت خود است، زیرا به آن نرسیده است، همچنین بیانگر از دست دادن برادر یا پدر و یا مرگ پیوند از شریک، پسر، پسر و پسر است. همسر

و هر کس در خواب ببیند که دسته کمان می شکند در حالی که آن را در دست گرفته است، بینش نشان می دهد که دستش شکسته است، یا شاید شکستن دست کسی باشد که تعبیر کمان به او اشاره شده است. برای تاجر زیان در تجارت و کمبود سرمایه و برای ثروتمند دلیل بر فقر و نیاز او پس از عیش و نوش و برای والی است که از فرمانروایی خود منزوی است. از شوهر زن آزاده، و قصور آن دلیل بر مرگ او، و قوت او دلیل بر ظلم شوهر، و قطع ریسمان او دلیل بر طلاق یا مرگ او است.

و شکستن کمان سلطان در خواب، دلیل بر آن است که بر اثر برخی از امر یا نهی، در حال خود مصیبتی شده است که موجب عزل او می شود و سختی کمان برای حاکم، دشواری در حکم او یا خروج برخی از خوارج از حکومت او.

و اما کسى که در خواب ببیند که کمان مى‏کند، رؤیتش نشان مى‏دهد که در صورتى که صلاحیت گرفتن آن را داشته باشد، اقتدار و اقتدار و جلال به دست مى‏آورد، و رؤیتش نشانگر ازدواج یا حاملگى است، پس در تعبیر دلیل بر این است که آنچه بعد از دخول در جنین مادر گذاشته یا ساخته می شود و از بین بردن کمان، مضایقه و مضطربی است که به مادر یا پسر یا زن می رسد و او نیز در انکسار است.

تعبیر دیدن تیر در خواب

تیر در خواب، راهنمای رسول است، پس هر که ببیند تیری می زند و به هدفش اصابت می کند، رؤیتش نشان می دهد که رسول به اهداف خود رسید و مأموریتی را که به او سپرده شده بود انجام داد. پسر عزیز با پیام و هدف، و پرتاب تیر با شنیدن صدای پاک او، دلیل بر ولایت و حکومت و حکومت اوست.

انداختن کمان در بیابان یا جنگل نشانه رزق و روزی و جمع آوری مال و خیر است، کبوتر راهنمای زن یا زن است و شکار آن برای آنان افترا است.

و گفته شد: هر که ببیند تیر خود را در راه خدا و پیروزی دین و اعتلای کلامش پرتاب می کند، بصیرت او به منزله کسب عزت و جلال و شهرت بلند در میان مردم و نیز مبارز است. در خود و مالش از شر آنها در امان است یا اینکه به ملاقات بزرگی از اعراب در مقام پادشاهی یا وزیری مسافرت کند و اگر به کمان ایرانی تیراندازی کند به سفر خیر می رسد.

و هر که در خواب ببیند که زنی تیری در دل او افکند و خون او را بریزد، دیدنش نشان می دهد که با او شوخی می کرد و عاشق او شد.

و اما کسى که خود را در حال تیراندازى با کمان صلیبى خود مى بیند که مستقیم و بدون کجى و کوتاهى در آن تیراندازى مى کند، بینش او نشان مى دهد که سخن حق را گفته است، پس در آن از سرزنش مقصر نمى ترسد و ممکن است از آن منفور باشد، و اگر کج باشد، گفتار باطل و باطل اوست، و تیغه کمان برای بیننده محکم است و دلیل قوت او در هوشیاری اوست، پس از طلا ساخته شده است. این نفرت مردم از تیرانداز است و اگر از سرب ساخته شده بود نشان می داد که پیامی دریافت کرده است که حاوی ضعف و ضعف بوده است و در مورد آهن و مس هیچ خیری در آن نیست.

و هر کس ببیند که درهای بهشت ​​باز می شود و تیرهایی از آنها فرو می ریزد، دلیل بر شیوع بیماری طاعون و شیوع آن در میان آنهاست و تیرهای سلطان هدایا و خیر و پول.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا