تعبیر دیدن رنگهای لباس در خواب و خواب ابن سیرین

تعبیر دیدن رنگهای لباس در خواب و خواب ابن سیرین

معرفی

ممکن است شخصی در خواب خود خواب های زیادی ببیند که یکی از آنها ممکن است دیدن لباس ها یا لباس هایی با پارچه های مختلف و رنگ های مختلف باشد و این دید با دیدن برخی از رنگ های تیره به خصوص سیاه یا سفید اغلب زیر سوال می رود. به امام و مفسر محمد بن سیرین رحمه الله.

دیدن لباس های رنگی

تعبیر دیدن رنگهای لباس در خواب

تعبیر به رنگهای بسیار آمده است که خوابیده در خواب خود می بیند، ابن سیرین گفته است که دیدن لباس سفید دلیل بر زیبایی دنیا و دین است، زیرا نشانگر اعمال صالح و نیکی است که بیننده خواب برای رضای خدا انجام می دهد. و اما آنچه از لباس سرخ دیده می شود برای بیننده اگر زن باشد خیر و برکت است زیرا اکثر آنها به پوشیدن این رنگ ها عادت دارند و مردان ناپسند هستند زیرا از زینت است. از شیطان

دیدن رنگ قرمز برای مرد مفید است اگر در لباسی که می پوشد نباشد یا در چیزی باشد که مرد در آن ظاهر نشود، مثلاً آن را در جامه پایینی یا لحاف یا پوشش ببیند. سپس نشان دهنده شادی و خوشی است که نصیب مرد یا خانواده او خواهد شد.

و اما ديدن لباس زرد براى بيناى سالم، دليل بر بيمارى اوست، و نيز دلالت بر مرگ در صورت بيمارى بيننده دارد، يا شايد بيانگر افزايش بيمارى و ماندن طولانى با او باشد، بيمارى و بيمارى.

و گفته شد رنگ زرد مرض است و رنگ سرخ مایه نگرانی و ناراحتی است و ملاقات دو رنگ در خواب ضرری ندارد زیرا از جمله رنگهایی است که ممکن است با هم ترکیب شوند. لباس هنگام بیداری پس اختلاط آنها منکر نیست لباس مبارک اهل بهشت.

و اما پوشیدن لباس سیاه در خواب، اگر در بیداری به پوشیدن لباس سیاه عادت کنند، برای زن و مرد خوب و برکت است.

تعبیر دیدن انواع لباس به طور کلی

پارچه‌های لباس بسیار است که در خواب دیده می‌شود، دیدن لباس‌های پشمی و نخی دلیل بر فراوانی پول و رزق و روزی فراوان است، اما آنچه از مو یا کتان ساخته شده، پول کم و رزق باریک و لباس حصیری است. همچنین مال فراوان است و بهترین پنبه آن است که با ابریشم آمیخته شود زیرا بهترین های هر دو دنیا را حمل می کند دنیا و آخرت و مرغوب ترین پنبه سرد با مرکب مگر اینکه سرما از شبدر برای آن باشد. مالی است که حرام است و با حیله به دست می آید و لباس های ابریشمی منفور است مگر اینکه برای فتح یا جنگ باشد، زیرا دلالت بر پیروزی و پیشوایی بر دشمن دارد و دیدن عمامه بر سر، دلیل بر جلال و مقام بلند در میان مردم است. اعراب اگر بیننده آن را بر سر بپیچد دلیل بر مسافرت و سرگردانی در کشور است و اگر عمامه به نوع خود متصل شود دلیل بر امامت و افزایش سلطنت و افتخار است. مقدار زیادی پول.

بهترین لباس در خواب، نو و جادار و گشاد و بی بریده است و پاکیزه بهتر از کثیف است و لباس کثیف و بد، دلیل بر فقر و فساد دین و نگرانی است و این در صورتی است که خاک بر سر باشد. نواحی آشکار بدن بیننده خواب مانند سر و کف پا و چرک روغنی نقطه ضعف دین است و فساد دنیا و پاره شدن لباس نگرانی و غم و نزاع خانواده است.

اگر مردی برای تقلید لباس زنانه بپوشد، نشانه اندوه و نگرانی حاکم است.

تعبیر نظافت لباس در خواب

اگر لباس کثیف در دید بد باشد، شستن و پاک کردن آن، خیر و رفع غم و اندوه است، پس هر کس آن را از خاک یا شن چسبیده به آن بشوید، دلیل بر ترک گناه و اعلام توبه و توبه در صورت شستن است. از نطفه ترک زنا است و شستن خون از آن و پاک کردن آن دلیل است ترک کشتن و ریختن خون مسلمین و شستن آن از باکره دلیل بر ترک حرام است. کسب پول و ترک حقه

لباس در خواب دلیل بر مسافرت است و لباس خیس در خواب مانع مسافرت است زیرا تا لباس خشک نشود تمام نمی شود و پاره کردن آن مال زیادی در صورت است. حلال و خوردن لباس کثیف حرام و حرام است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا