تعبیر خواب ابن سیرین – دیدن جلاد در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین تعبیر خواب یا دیدن جلاد در خواب یا در خواب.

تفسیر یک چشم انداز [الجلاد] ابن سیرین در خواب:

و دیدن جلاد در خواب تعبیر به مردی می شود که دشنام بسیار می دهد.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا