تعبیر خواب ابن سیرین – دیدن صاحب خبر در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین تعبیر خواب یا دیدن صاحب خبر در خواب یا در خواب.

تفسیر یک چشم انداز [صاحب الخبر] ابن سیرین در خواب:

[1]صاحب الخبر: آنکه خبر بیاورد.

و دیدن صاحب خبر[1] در خواب اگر پیر باشد از نویسندگان شریف است. اگر جوان باشد نشان دهنده دعوا یا نزاع مرد است.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا