تعبیر دیدن تیر کمان در خواب ابن سیرین

معرفی

تماشای کمان در خواب سرشار از جزئیات است، ممکن است فرد خواب ببیند که از آن برای تیراندازی یا شکار استفاده می کند و ممکن است ببیند که کمان با او شکسته یا تاندون او قطع شده است و این را می توان دید که در حال پرتاب است. آن را به دشمن خود، علاوه بر بسیاری از جزئیات دیگر که می تواند ببیند.

قوس را ببینید

تعبیر دیدن کمان در خواب

و گفته شد: تعظیم در خواب نشانه برادر و پسر و زن یا مسافرت است و ممکن است تعظیم بر تقرب به خدا از راه طاعت و عبادت و عمل صالح به قول حق تعالی دلالت کند. “نزدیک بود یا نزدیک” دیدن کمان به تنهایی و بدون سلاح دیگر جلال و افتخاری است که بیننده به آن دست خواهد یافت، هر که ببیند به زنش کمان داد، راهنمای دختر آینده است و اگر همسرش بدهد. کمان اوست پس او فرزند رزق و حاملگی است و کمان را بدون تیر دراز می کند دلیل بر سفر و بازگشت از آن است و اگر کمان عرب بود جلال و عزت یافت و به کشورهای عربی سفر کرد و اگر خارجی بود، سفر به مردم بیگانه است.

کمان زنی است سریع الرشد و دارای فرزندان و یا پسر و برادر و سفر و توبه به سوی خداوند متعال پس هر که ببیند کمان را دراز می کند یا می کشد در حالی که با آن خم می شود بینش اوست. دلالت بر طول عمر و طول عمر او در این زندگی دارد، به دلیل شباهت کمان و شکل پشت پیرمرد، و شاید قوس دلالت بر نزدیکی به برخی از بزرگواران و عزیزان در تقدیر و مقام باشد، مؤید سخنان حضرت عالی: «سپس نزدیک شد و آویزان شد».

هر کس از امام یا والی دو پرانتز بگیرد مقام خود را بالا می برد و به عزت و جلال می رسد و نیز اگر دو پرانتز از امام دور باشد و این به خاطر فرموده ی حق تعالی است که «به دو قوس نزدیک بود یا». کمتر، همانطور که براکت ها با ابرو نشان داده می شوند، به دشمن کمک می کند تا مردم بیننده خواب و افراد او را شکست دهد.

و گفته شد: هر که در خواب ببیند که کمان فروخت، بینش نشان می دهد که آنچه در اوست بر دیگری ترجیح می دهد، کمان سوزن دلیل بر اسراف است و کمان مته یک رزق و روزی و پول زیاد

تعبیر شکستن کمان و ریسمان در خواب

هر کس تعظیم در دستش بشکند، دید او نشان می دهد که وظیفه خود را در ابلاغ رسالت خود انجام نداده است، یا اگر با بیننده غیر از او نباشد، ممکن است نشانه از بین رفتن پیوند برادر و پدر و پسر باشد. فقر او و والی از حالت او خارج می شود و تیر برای زن دلیل شوهرش است و قوت تیر قوت شوهرش و شکست او مرگ شوهر است و شکستن کمان در خواب سلطان، دلیل بر بلایی است که در حال او بر اثر امر و نهی او اتفاق افتاده است و گفته اند هر که در دستش کمان شکسته ببیند با زن آزاده ازدواج کرده است.

و گفته شد: شکستن تاندون دلیل بر مانعی است که مانع رفت و آمد شود و کمان شکسته دلیل بر مرگ زن یا پسر یا دوست و شریک است.

و گفته شد : کمان دلیل بر نکاح است و حلال کمان طلاق زوجه است مرد و رفع کمان مضطر و مضطر است برای نزاع کننده و قطع ریسمان او. طلاق برای زوجه است

تعبیر دیدن تیراندازی با کمان در خواب

و هر کس در خواب ببیند که تیری با کمان می زند و تیری به هدف می زند، بینش نشان می دهد که به مقصود می رسد و به مقاصد می رسد و تیر زدن به کمان مهره دلیل بر تهمت تیرانداز است. با کلماتی که در آن نیست تیری در قوس و صدای واضحی از او شنیده شد، دید او نشان می داد که حالت و اختیاری به خود گرفته است که در آن عادل باشد.

و گفته شد: هر كه در خواب ببيند كه به كمان عرب تيراندازي مي‌كند، براي طلب اقتدار يا ملاقات مردي عزيز و سخاوتمند سفر مي‌كند، براي كسب عزت و جلال و ذكر در ميان مردم و نيز مبارز.

انداختن کمان در بیابان دلیل بر نیل به خیر و روزی است و پرتاب تیر در خشکی یا دریا دلیل بر دروغ و گفتار دروغ است انزال زنان.

و تیر فرستاده است، پس هر که ببیند تیری می زد و به هدفش اصابت نکرد، دلیل بر بازگشت رسول است بدون اینکه به هدفش برسد.

و اگر بیننده ببیند که زنی در دلش تیری به سوی او انداخت، دلیل بر شوخی او با او و دلبستگی او به اوست، سرب پیامی است حاوی ضعف و سستی و از طلا کینه توز است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا