تعبیر خواب ابن سیرین – خواب عبا در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب عبا در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین تعبیر خواب عبا یا رؤیت پوشیدن عبا در خواب یا در خواب.

تفسیر یک چشم انداز [الرداء] ابن سیرین در خواب:

[1]الرضا: جامه ای است که با ایزار می پوشند که روی شانه ها و بالای شانه ها قرار می گیرد.

پهلو: بافت متراکم یا ضخیم

و روپوش[1] جدید، سفید و نرم، دید او در خواب نشان دهنده حیثیت، شرافت، مذهب و صداقت مرد است.

دیدن جامه نازک در خواب، بیانگر لطافت در دین است.

و گفته شد که دیدن جامه در خواب، بیانگر زن متدین است.

همچنین گفته شد: عبا در خواب تعبیر به امر بزرگوار کم فایده است.

و گفته شد: عبا به صداقت مرد نیز تعبیر می شود، زیرا جای آن دو طرف گردن است و گردن محل امانت است.

در مورد لباس خوش اخلاق (یعنی فرسوده) پوشیدن آن در خواب ممکن است بیانگر فقر باشد.

گفته شد: عبا در خواب به دین مردی که آن را پوشیده است تعبیر می کند.

چشم انداز

از ابن سیرین درباره مردی پرسیدند که دید عبایی تازه از تگرگ یمانی دارد که لبه هایش سوراخ شده است، گفت: این مردی است که از قرآن چیزی آموخت و آن را فراموش کرد.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا