تعبیر خواب ابن سیرین – خواب دستمال در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب دستمال در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین تعبیر خواب دستمال یا دیدن دستمال در خواب یا در خواب.

تفسیر یک چشم انداز [المنديل] ابن سیرین در خواب:

دیدن دستمال در خواب بنده تعبیر می کند پس آنچه در دستمال جوانی می بیند زیبایی و طهارت یا مانند آن در آن است.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا