تعبیر خواب ابن سیرین – خواب کوزه در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب کوزه در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین تعبیر خواب کوزه یا دیدن کوزه در خواب یا در خواب.

تفسیر یک چشم انداز [الإبريق] ابن سیرین در خواب:

همینطور دیدن کوزه در خواب به عبد تعبیر می شود که از قول خداوند متعال گواه آن است:

(پدرهای دائمی با جام و پارچ بر روی آنها می چرخند)

و گفته شد: هر که در خواب ببیند که از کوزه می نوشد، خوابش دلالت بر آن دارد که فرزند پسری برای او خواهد بود.

گفته شد: کوزه در خواب را خدمتکارانی که بر سر سفره ها ایستاده اند تعبیر می کنند.

تعبیر دیدن کوزه در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب کوزه، تعبیر خواب یا رویت کوزه، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا