تعبیر خواب ابن سیرین – خواب عود و نواختن

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب عود و نواختن

تعبیر خواب ابن سیرین تعبیر خواب عود یا رباب یا دیدن نواختن در خواب یا در خواب.

تفسیر یک چشم انداز [العود و العزف و الربابة و الطنبور] ابن سیرین در خواب:

و اما دیدن چوب در خواب، بیانگر دروغ است.

همین طور دیدن در خواب گوش دادن به ضرب عود، بیانگر دروغ است.

و هر کس در خواب ببیند که در خانه خود عود می زند، خواب دلالت بر نگرانی آنها دارد.

و گفته شد که دیدن چوب در خواب، بیانگر رهبری کسی است که به آن می زند.

و گفته شد دیدن عود زدن حکایت از حزن دارد.

اگر در خواب ببیند که عود را می زند و سیمش قطع شده است، خوابش بیانگر این است که از نگرانی و اضطراب بیرون می آید.

و گفته شده است که دیدن عود در خواب، دلالت بر پادشاه محترمی دارد که از امری که مربوط به پادشاه خود است ناراحت است.

و گفته شد که دیدن عود در خواب، بیانگر مردی است که موعظه او را پنهان می کند.

و گفته شد: دیدن نوک زدن عود در خواب، بیانگر آن است که فاسق، قومی را به چیزی مفسده می‌کند.

و گفته شد: دیدن نوک زدن عود در خواب، بیانگر ظلمی است که بر قومی می شود.

و هر کس در خواب ببیند که بر درگاه امام یا سلطانی ایستاده است و سرگرمی و رقص و رقص و دف و سنج و یا فلوت می‌زند، خوابش نشان می‌دهد که اگر به مقام یا مقام می‌رسد. او صلاحیت انجام این کار را دارد. اگر صلاحیت انجام این کار را نداشته باشد، خواب بیانگر سخنان بد است.

و گفته شد: و اما عود – در خواب و مانند آن، دلالت بر سرگرمی در دنیا دارد یا دلالت بر گفتار ساختگی دارد، زیرا تارها مانند لفظ سخن می گویند نه لفظ، مگر اینکه بیننده متدین و پرهیزکار باشد، تا گفتار. ستایش خوبی است کتک زدن کراوات در خواب برای کسی که دین ندارد ممکن است نشان دهنده ستایش بد باشد.

کسى که در خواب تنبور را مى‏کوبد، نشانگر رئيسى است که دروغ مى‏گويد، يا مردى را که مردم فقير را آزار مى‏دهد، يا زناکارى که با زنان ملاقات مى‏کند، زيرا وتر زن است.

و گفته شد: دیدن طبل زدن در خواب، بیانگر پریشانی یا اندوه است.

و گفته شد: کوبیدن بر طبل در خواب، بیانگر آن چیزی است که از تجمل و متنعم و شکوه دیده است.

اگر سلطان خود را در خواب ببیند که گویا تنبور را می شنود، خوابش نشان می دهد که سخنان مردی باطل را می شنود.

البربت: یعنی عود، غسل کننده: عود نوازنده یا عود نوازنده.

زدن بند نیز در خواب بیانگر مردی است که سخنی دروغ می گوید.

، تعبیر دیدن رباب در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب تنبور، تعبیر خواب یا خواب عود و نواختن، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا